Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

İSTAÇ AŞ olarak, dünyanın en büyük ve en önemli metropollerinden biri olan İstanbul‘u daha sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamanın öncelikli görevimiz olduğunu biliyor, 28 yıllık deneyimimize küresel boyuttaki teknolojik yenilikleri de katarak faaliyetlerimize ve hizmetlerimize devam ediyoruz.

16 milyon İstanbullu için çalışmanın verdiği heyecanı ve gururu, yaptığımız işlere yansıtmaya çalışıyoruz. İstanbul’da atıkların geri kazanımı ve bertarafı, atıklardan enerji üretimi, kent temizliği, deniz, kıyı ve plajların temizliği, tıbbi atık yönetimi, gemi atıkları yönetimi ve hafriyat atıklarının yönetimi gibi çok geniş bir yelpazede hizmetlerimizi sürdürürken, teknolojik altyapımızı güçlendirmek için güncel gelişmeleri de takip etmeye devam ediyoruz.

Büyük şehirlerin temel sorunlarından biri olan atık yönetimi konusunda sürdürülebilir çözümler üretmek, daha yaşanabilir şehirlere ulaşmak için en önemli adımlardan biri. İstanbul’un gün geçtikçe artan nüfusuna paralel olarak, şehrin geleceği için kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atılması ve atılan bu adımların kentimizde herkes tarafından ortak bilinçle paylaşılması her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Sürdürülebilir atık yönetimi anlayışımızın İstanbul’un 2050 yılında “karbon nötr” ve “iklim değişikliğine dirençli şehir” olma hedefi için anlamını biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz. Adalet, sorumluluk, dürüstlük ve emniyet ilkelerimiz çerçevesinde, sıfır atık idealiyle değer üreten bir kuruluş olmak için çalışmalarımıza büyük bir özveri ile devam ediyoruz.

İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle ekonomiye büyük katkı sağlıyor; gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir bir İstanbul bırakma hedefiyle ürettiklerimizden elde ettiğimiz bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi yurt içi ve yurt dışındaki paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

İstanbul’a 7/24 hizmet vermek için çalışan profesyonel ekibimiz ile yeni dönemde de tüm iştirak şirketleriyle birlikte büyük projelere imza atacağız.

Saygılarımla

Cemal Ufuk KARAKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı