Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Daha yaşanılır bir çevre için sıfır etki yaklaşımı ile özgün çözümler üretmek ve çevre bilinci oluşturmaktır.

Vizyonumuz;

Çevre yönetimine bütünsel yaklaşımla özgün çözümler üreten uluslararası otorite kuruluş olmaktır.

Değerlerimiz;

 • Bilgi ve tecrübelerimizi paydaşlarımızla paylaşırız.
 • Çevre Yönetimini işimiz ötesinde kimliğimiz olarak görürüz.
 • Çevre problemlerine yönelik özgün çözümlerimizi gelecek sorumluluğu ile tasarlarız.
 • Başarının “BEN” de değil, “BİZ” de olduğuna inanırız.
 • Yaptığımız işte daima mükemmeli yakalamaya çalışırız.

Entegre Yönetim Politikamız

Çevre yönetimi hizmetlerimizi; yasal mevzuata ve entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak sürdürülebilir kılmak ve sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Bu doğrultuda;

 • Müşteriye sunulan tüm hizmetleri güvenilir, zamanında ve özgün çözümler geliştirerek sunacağımızı,
 • Çevre, iş sağlığı güvenliği, enerji performansı ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların oluşumunu en aza indirerek, tüm atıkları çevresel kirliliği önleyecek şekilde bertaraf edeceğimizi ve olabildiğince yeniden kullanarak veya geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracağımızı,
 • Kaynakları etkin kullanarak tasarruf sağlayacağımızı,
 • Çevre bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlerimizi arttıracağımızı,
 • Önleyici yönetim anlayışıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına alarak çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize güvenli bir ortam oluşturacağımızı, meslek hastalıklarını önleyeceğimizi ve kazaları azaltacağımızı,
 • Enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınmasını ve tasarımını destekleyeceğimizi,
 • Amaç ve hedefleri belirleyerek bunların gerçekleşmesi için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,
 • Etkin eğitim yöntemleri ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayacağımızı,
 • Verilere dayalı bilgi yönetim sistemine önem vereceğimizi taahhüt ederiz.

Enerji Yönetim Politikamız

İSTAÇ AŞ, çeyrek yüzyıla yakın tecrübesiyle atık yönetim konusunda;   sürdürülebilir bir gelişmeye ve büyümeye olan katkımızla ve  çevreye, çalışanlarımıza ve toplumumuza karşı olan sorumluluklarla da uyumlu bir enerji yönetim sistemi uygulamaktadır.

Bunu yaparken biz;

 • Enerji yönetim sistemini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Enerji yönetiminde karbon ayak izini en aza indirerek çevreyi koruyacağımızı,
 • Çalışanlarımızın enerji verimliği konusunda öneri ve fikirleri ile katkıda bulunmaları için gerekli ortamı hazırlayacağımızı,
 • Enerji Performans Göstergelerini kullanarak enerji tüketimlerini kontrol altına alıp enerji tasarruf sağlayacağımızı,
 • Etkin eğitim yöntemleri ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayacağımızı ve doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği bilincini oluşturacağımızı,
 • Amaç ve hedefleri belirleyerek bunların gerçekleşmesi için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,
 • Satın aldığımız ürün/hizmetlerde, yeni yapacağımız yatırım ve tasarımlarımızda ve gerçekleştirdiğimiz ürün/hizmetlerde enerji verimliliğini gözetmeyi,
 • Enerji verimliliği konusunda tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı,
 • Enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik yeni teknolojileri takip ederek sürekli iyileştirme yapmayı, enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik projelere kaynak ayırmayı taahhüt ederiz.
Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa