Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Gelecek nesillere yaşanabilir şehirler miras bırakmak.

Vizyonumuz

Sürdürülebilir ekonomi, sıfır atık üreten şehirler ve karbon ayak izini en aza indirmek için ulusal ve uluslararası alanda çevresel dönüşüme öncülük eden lider kuruluşlar arasında yer almak.

Değerlerimiz

 • Sorumluluk
  İşimize ve çevremize karşı kendimizi sorumlu hisseder işimizin gereğini yerini getirmek için en yüksek çabayı ortaya koyarız. 
 • Adalet
  Değerlendirme ve kararlarımızda daima hakkı gözetir ve yerine getirilmesine özen gösteririz.
 • Dürüstlük
  İşimizle ilgili eylemlerde ve aldığımız kararlarda şeffaflığı gözeterek tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi dürüstlük temelinde yönetiriz.
 • Emniyet
  İşimizde, emniyeti değişmez önceliğimiz olarak görürüz.

 

Entegre Yönetim Politikamız

Çevre yönetimi hizmetlerimizi; yasal ve diğer şartlar ile entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak sürdürülebilir kılmak ve sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Bu doğrultuda;

 • Müşteriye sunulan tüm hizmetleri güvenilir, zamanında ve özgün çözümler geliştirerek sunacağımızı,
 • Çevre, iş sağlığı güvenliği, enerji performansı ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların oluşumunu en aza indirerek, tüm atıkları çevresel kirliliği önleyecek şekilde bertaraf edeceğimizi ve olabildiğince yeniden kullanarak veya geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracağımızı,
 • Kaynakları etkin kullanarak tasarruf sağlayacağımızı,
 • Çevre bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlerimizi arttıracağımızı,
 • Önleyici yönetim anlayışıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri önleyerek ve risklerini kontrol altına alarak çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturacağımızı, meslek hastalıklarını önleyeceğimizi ve kazaları azaltacağımızı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara danışılması ve katılımlarının sağlanması için uygun ortamlar oluşturacağımızı ve çalışanlarımızla koordineli şekilde çalışacağımızı,
 • Enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınmasını ve tasarımını destekleyeceğimizi,
 • Amaç ve hedefleri belirleyerek bunların gerçekleşmesi için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,
 • Etkin eğitim yöntemleri ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayacağımızı,
 • Verilere dayalı bilgi yönetim sistemine önem vereceğimizi taahhüt ederiz.

 

Enerji Yönetim Politikamız

İSTAÇ AŞ, çeyrek yüzyıla yakın tecrübesiyle atık yönetim konusunda;   sürdürülebilir bir gelişmeye ve büyümeye olan katkımızla ve  çevreye, çalışanlarımıza ve toplumumuza karşı olan sorumluluklarla da uyumlu bir enerji yönetim sistemi uygulamaktadır.

Bunu yaparken biz;

 • Enerji yönetim sistemini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Enerji yönetiminde karbon ayak izini en aza indirerek çevreyi koruyacağımızı,
 • Çalışanlarımızın enerji verimliği konusunda öneri ve fikirleri ile katkıda bulunmaları için gerekli ortamı hazırlayacağımızı,
 • Enerji Performans Göstergelerini kullanarak enerji tüketimlerini kontrol altına alıp enerji tasarruf sağlayacağımızı,
 • Etkin eğitim yöntemleri ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayacağımızı ve doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği bilincini oluşturacağımızı,
 • Amaç ve hedefleri belirleyerek bunların gerçekleşmesi için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,
 • Satın aldığımız ürün/hizmetlerde, yeni yapacağımız yatırım ve tasarımlarımızda ve gerçekleştirdiğimiz ürün/hizmetlerde enerji verimliliğini gözetmeyi,
 • Enerji verimliliği konusunda tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı,
 • Enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik yeni teknolojileri takip ederek sürekli iyileştirme yapmayı, enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik projelere kaynak ayırmayı taahhüt ederiz.

 

Laboratuvar Kalite Politikamız

İSTAÇ Çevre Laboratuvarı olarak politikamız; kuruluşların veya şahısların ihtiyaç duyduğu analiz hizmetlerini, akreditasyon kapsamı ve kapsam dışındaki parametreler çerçevesinde, iyi mesleki uygulamalar göstererek, analiz metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen personelimizle zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Bu doğrultuda;

 • Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış analiz metotlarının kullanılacağını,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaların yapılacağını,
 • Müşterilerden gelen analiz taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılayabilmek amacıyla, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜRKAK kapsamında yeni parametreler ile hizmet yelpazemizi genişleteceğimizi,
 • Ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle analiz kalitesini etkin kılacağımızı,
 • TS EN ISO/IEC 17025 standardını tüm personelin katkısıyla, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini,

Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri temelinde taahhüt ederiz.

Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa