Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri Belgelerimiz

Şirketimiz ürün ve hizmetlerini uluslararası kabul görmüş yönetim sistemlerine uygun olarak yürütmek, hizmet kalitesinin sürekliliğini güvence altına almak amacıyla uzun yıllardır kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji kapsamındaki yönetim sistemlerine uygun ve belgeli kuruluş olarak faaliyetlerini yürütmektedir. ISO 9000 standartlar serisinin 2015 yılında gerçekleşmiş olan revizyonları sonucunda, 26 Nisan 2018 tarihinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri belgelerini alarak geçiş sürecini tamamlamıştır. OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına geçiş için gereken çalışmalar ise henüz devam etmektedir.

  • IS0 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri GÖRÜNTÜLE

  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri GÖRÜNTÜLE

  • BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri GÖRÜNTÜLE

50001 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi                                                                  

Enerji Yönetim Sistemi, enerji kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına, rekabet gücünün artırılmasına, sera gazı emisyonları ve diğer çevre etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunan bir yönetim sistemidir. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğini dikkate alarak sistemi sürdürülebilir kılmayı hedeflemekte, enerji verimliliği bilincinin yaygınlaşmasının da bu hedefe ulaşmada etkin rol izleyeceği anlayışıyla hareket ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

17025 Laboratuvar Akreditasyon Sertifikası      

Şirketimiz Çevre Laboratuvarı ‘’TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’’ standardı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 146 parametreden akreditedir. Teknik açıdan doğru ve güvenilir sonuçlar üretme kabiliyetini ve yeterliliğini ortaya koyan akreditasyon belgesi ile müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesi

Sektöründe lider olan Şirketimiz tüm faaliyetlerinde olduğu gibi iklim değişikliği ile mücadele konusunda da kararlı ve özverili bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. “Ölçmediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” mottosuyla şirket faaliyetleri sonucu oluşan kapsam 1 (doğrudan) ve kapsam 2 (dolaylı) sera gazı emisyonları gönüllülük esasıyla her yıl hesaplanmaktadır. Teknik ekibimiz tarafından yapılan hesaplamalar neticesinde yoğun karbon noktaları belirlenerek azaltıcı projeler uygulanmakta ve sera gazı emisyonları kontrol altında tutulmaktadır.

  • ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama Yönetim Sistemi Belgesi GÖRÜNTÜLE

 

Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa