Endüstriyel Atık Yönetimi

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertarafında güvenli, hızlı ve entegre çözümler üreterek üstün hizmet kalitesi sunuyoruz. Lisanslı araçlarımız ve tesislerimizle başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz.

Detaylı Bilgi

Endüstriyel Atık Yönetimi

Entegre Endüstriyel Atık Tesislerini Yakından İnceleyin

 

Entegre Endüstriyel Atık Yönetimi

Profesyonel ekibimiz, endüstriyel atıklarınızın güvenle bertarafı için gerekli etiketleme, ambalajlama, laboratuvar analizi, taşıma, (mümkünse) geri kazanım ve en uygun yöntemle bertarafını içeren entegre çözümler sunmaktadır. Bizi arayın, tehlikeli atıklarınızı tek elden güvenle bertaraf edelim.

TEKLİF TALEBİ YAPIN

Endüstriyel Atık Yönetimi Müşteri Portalı

Müşterimiz değilseniz, Endüstriyel Atık Müşteri Portalı üzerinden üyeliğe gerek olmaksızın teklif başvurusunda bulunabilirsiniz. Mevcut müşterimizseniz, kullanıcı bilgileriniz ile portala giriş yaparak teklif ve nakliye başvurusunda bulunabilir, eski başvurularınızı görüntüleyerek tekrar gönderebilir, iletişim bilgilerinizi güncelleyebilir ve firmamız tarafından bertaraf edilen atıklarınıza ait miktar, UATF vb. bilgilere erişebilirsiniz. Müşteri Portalı’na giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifre için planlama@istac.istanbul adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

ENDÜSTRİYEL ATIK MÜŞTERİ PORTALI

...

Nakliye Hizmeti

Düzenli olarak tehlikeli atık üreten müşterilerimiz için tehlikeli atık alım sürecini daha da basitleştirdik. Nakliye talebinde bulunmadan önce teklif onayınızı bize iletmiş olmanız gerekmektedir. Nakliye talebinizi gerçekleştirmek için Endüstriyel Atık Müşteri Portalı’na giriş yaparak Nakliye Talep Formu’nu doldurmanız gerektedir. Kullanıcı adı ve şifre için planlama@istac.istanbul adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Kaydet

Ara Depolama

Nihai bertaraf tesislerine yönlendirilecek endüstriyel nitelikli atıkların tasniflenmesi ile etiketleme ve ambalaj iyileştirmeleri Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisleri’nde gerçekleştirilmektedir.

...

Elleçleme

Nihai bertaraf tesislerine yönlendirilecek endüstriyel nitelikli atıkların tasniflenmesi ile etiketleme ve ambalaj iyileştirmeleri Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisleri’nde gerçekleştirilmektedir.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (RDF) Üretimi

Sanayiden kaynaklanan ve geri dönüşümü ekonomik olmayan uygun atıkları ön işleme tabi tutarak yakıta dönüştürüyoruz. Atıktan Türetilmiş Yakıt (RDF, Refuse Derived Fuel) olarak isimlendirilen bu ürünler çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmakta, böylece hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanmaktadır.

...

...

Stabilizasyon ve Solidifikasyon

Stabilizasyon ve Solidifikasyon (S/S) Tesisi,akılması ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ve Ek-2 parametrelerine uygun olmayan atıkların, çeşitli bağlayıcı ve katkı malzemeleri kullanılarak fiziksel ve kimyasal işlemler neticesinde daha kararlı bir forma dönüştürülmesini sağlayan tesistir. S/S Tesisi ‘ne gelen atıklar, bağlayıcı (çimento, kireç, sülfat, vb.) ve katkı malzemeleri ve su ile belli bir süre karıştırılarak katılaştırılmaya bırakılır. Katılaştırılan atıklar Ek-2 parametrelerine göre gerekli kontrolden geçirildikten sonra nihai bertarafı için düzenli depolama sahalarına gönderilir.

Ayrıca S/S Tesisi ’ne gelen atıkların, çeşitli katkı malzemeleri ile karıştırılmasıyla elde edilen ürün, yol kenarlarında ve bazı tesislerimizde kullanılmak üzere bariyer, blok tuğla gibi  yapı malzemelerine dönüştürülmektedir. S/S tesisimiz, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek tesistir.

1. Sınıf Düzenli Depolama Hizmeti

Depolamaya uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıklarınızı 1. Sınıf Düzenli Depolama Sahamızda güvenle bertaraf ediyoruz. Baca tozu, fan tozu, döküm-maça kumu, cüruflar, asbest vb. atıklarınız için profesyonel ekibimizle irtibata geçip sahalarımıza gönderebilirsiniz. Depolamaya uygun olmayan atıklarınızı ise stabilizasyon önişlemi yaparak düzenli depolama (EK-2) kriterlerine uygun hale getiriyoruz. 1. sınıf depolama sahamıza kabul edilebilecek atık kodları için lütfen tıklayınız

...

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Laboratuvar Analizi

Tehlikeli atıklarınızın analiz sürecinde bünyemizdeki laboratuvarımız ile hizmetinizdeyiz. İSTAÇ Çevre Laboratuvarı’nda EK-2 analizlerinin tamamı yapılabilmekte olup ihtiyaç duyduğunuz analizler, akredite laboratuvarımızda en kısa sürede güvenle sonuçlandırılmaktadır.
Laboratuvar hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için İSTAÇ Çevre Laboratuvarı’nın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ANALİZ TALEBİ YAPIN

Hizmet Akışı

 

  •     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nde yer alan EK-IV listesindeki kodlara bakılır.
  •     Her bir kod: Bir atığa karşılık gelecek şekilde 6 (altı) haneden oluşur. (örn:150110)
  •     A işareti ile gösterilmiş atıklar tehlikeli atık sınıfına girerken, listede M ile gösterilmiş atıklar yapılan analiz neticesinde eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli  atık sınıfına girer.
  •     A ve M ile harfi gösterilmeyen atıklar tehlikesiz atık sınıfına girer.

Atık kodları listesine. Atık Yönetimi Yönetmenliği EK-IV listesinden ulaşılabilmektedir.

Listeye ulaşma için lütfen tıklayınız…

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=atık

ATIK LİSTESİNDE BİR ATIĞA KARŞILIK GELEN ATIK KODUNUN BELİRLENMESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN AŞAMALAR TAKİP EDİLİR;

1. Aşama 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı kodu belirlenir.

2. Aşama Atığın kodunun belirlenmesi için 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir kod bulunamazsa 13., 14. ve 15. bölümler incelenir.

3. Aşama Üstteki bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamazsa 16. bölüme göre değerlendirilir.

4. Aşama Eğer atık 16. bölüme de uygulanamıyorsa atık listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve “99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.

 Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre atığın muhtemel tehlikeli atık (M) veya muhtemel tehlikesiz atık belirlenmesi için aynı yönetmeliğin Ek-3/B’sine bakılır.

Ek-3/B’de belirtilen konsantrasyon değerinin üzerinde olması durumunda (M) ile işaretli atık kodu kullanılır. Atığın Ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerinin altında olması halinde ise ilgili bölümdeki uygun tehlikesiz atık kodu kullanılır. İlgili atığın tehlikelilik analizi sadece TÜBİTAK MAM tarafından yapılmaktadır. TÜBİTAK MAM başvuru dilekçesi ve numune bilgilendirme formuna websitemizin dökümanlar bölümünden erişebilirsiniz.

Atık Yönetimi Yönetmenliği Ek-3/A’ da tarif edildiği gibi H1’ den H14' e kadar patlayıcı, oksitleyici, tutuşucu, tahriş edici, toksik, konserojen, korozif enfeksiyon yapıcı ve mutajenik vb. özellikler gösteren atıklar tehlikeli atık olarak değerlendirilmektedir.

Tehlikeli olduğu bilinen bazı atıklar: boya, vernik, yapıştırıcı, kozmetik atıkları, laboratuvar kimyasalları, kullanım süresi geçmiş ilaçlar.

İstanbul ve yakınındaki pek çok hastaneden tehlikeli atık alımı yapmaktayız. Hastanelerden kaynaklı farklı atık türleri için atıkların nasıl ambalajlanacağını gösteren rehber broşürü için tıklayınız.

a) Atık yağların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b) Kullanılan yağ türünün sınıflandırılabilmesi için atık yağ kategori analizleri atık üreticisi tarafından Bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılır. Belirlenen kategoriye göre atık yağ, bertaraf ve/ veya geri kazanım tesislerine gönderilir. Atık yağların geri kazanım veya nihai bertarafı Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın http://izinlisans.cevre.gov.tr/Sorgular/YazilimNetIzinLisansSorgula.aspx linkinden ulaşılabilir.
c) Atık yağların taşınması “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.

a) Atık pil ve akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır.

b) Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Türkiye’de atık pil konusunda tek yetkili kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) 2004 yılından beri atık pil toplama çalışmalarını yürütmektedir. Size en yakın eczane, zincir market, araç muayene istasyonu, teknoloji marketi ve belediye binalarında bulunan pil toplama kutularına pilleri ulaştırabilirsiniz. 50 Kg’yi geçmeyen pillerinizi anlaşmalı kargolar aracılığı ile ücret ödemeden TAP Derneği’ne gönderebilirsiniz.

a)Elektronik atıkların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" ne göre yapılır.

b)Atık olan elektrikli ve elektronik eşyaların geri kazanım işlemleri Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın; https://eizin.cevre.gov.tr/Rapor/BelgeArama.aspx linkinden ulaşılabilir.

İSTAÇ A.Ş. İstanbul içi ve çevre illerin yakın ilçelerine, bünyesinde bulunan Lisanslı Tehlikeli Atık Taşıma araçları ile hizmet vermektedir. Bu hizmetten sistemimizde tarafınızdan onaylanmış teklifimizin bulunması halinde faydalanabilirsiniz. Teklif talebinde bulunmak için http://www.istac.com.tr/iletisim/basvuru-formlari/teklif-talep-formu bağlantısındaki formu doldurarak göndermeniz yeterli olacaktır. Bu şart sağlandığı takdirde Nakliye talep formunu http://www.istac.com.tr/tr/hizmetlerimiz/endustriyel-atik-yonetimi adresinden temin edip nakliye@istac.com.tr adresine göndererek atıklarınızın alınmasını sağlayabilirsiniz.

Sözleşme imzalamak isteyen müşterilerimiz verdiğimiz fiyat teklifini kabul etmelidirler. Teklifimizi kabul eden müşterilerimiz sözleşme taleplerini tehlikeliatik@istac.com.tr adresine mail atarak veya 444 8 500 no’lu irtibat numaramızı arayarak iletebilirler. Talebinize istinaden en kısa sürede irtibata geçilerek sözleşme koşulları tarafınıza iletilecektir.

Atık analizleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki vermiş olduğu laboratuvarlarda yaptırılmalıdır. Atıktan alınacak numunenin, bakanlıktan numune alma sertifikası almış laboratuvar personeli tarafından alınması gerekmektedir. Aksi halde analiz bakanlık ile olan yazışmalarda kullanılamamaktadır. Atık analizleri İSTAÇ A.Ş. nin 2007 yılında faaliyete geçen Çevre Laboratuvarında yapılabilmektedir. Deneylerinde uluslararası geçerli yöntemleri uygulayarak 2008 yılında Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemini TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre revize ederek uygulamaya koymuş ve 04.03.2010 tarihi itibari ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Bununla birlikte İSTAÇ Çevre Laboratuvarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da yetki almıştır. Laboratuvar analizi başvuru formunu www.istac.com.tr/tr/hizmetlerimiz/endustriyel-atik-yonetimi adresinden temin edebilirsiniz.

İstanbul’da Tıbbi atıkların yönetimi İSTAÇ A.Ş. Tıbbi Atık Toplama Şefliği tarafından yapılmaktadır. Gerekli bilgiyi aşağıdaki telefondan  edinebilirsiniz.

Telefon: 0 212 581 02 97

 

Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa