Evsel Atık Düzenli Depolama

İSTAÇ olarak çevre yönetimini işimiz ötesinde kimliğimiz olarak görür, çevre problemlerine yönelik özgün çözümlerimizi gelecek sorumluluğu ile tasarlarız. 1994 yılında İSTAÇ’ ın kurulmasıyla yapımına başlanan düzenli depolama sahalarımızı 25 yılı aşkın bir süredir kesintisiz işletmekteyiz. İstanbul’da toplanan evsel atıklar, her iki yakadaki ayrı sahalarda yapılan düzenli depolama ile toprağı, suyu ve havayı kirletmeyecek şekilde güvenle bertaraf edilmektedir.

Detaylı Bilgi

Evsel Atık Düzenli Depolama

Geri Kazanılamayan Atıkların Bertarafı

İstanbul’da her gün toplanan evsel atığın geri dönüşüm ve geri kazanım süreçleri dışında kalan 16.000 tonu İSTAÇ düzenli depolama sahalarında hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanıyor.

Her gün 16.000 ton atık Avrupa Yakası'nda Silivri-Seymen Atık Bertaraf Tesisinde ve Asya Yakası'ndaki Şile-Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisinde düzenli depolanıyor.

7 gün 24 saat faaliyet gösteren düzenli depolama sahalarının tasarım ve işletilmesinde geçirimsizlik tabakasının oluşturulması, atıkların serilmesi ve sıkıştırılması, ara örtü teşkili, çöp sızıntı sularının toplanarak arıtılması, oluşan depo gazının toplanarak kontrol altına alınması çalışmalarıyla bertaraf süreçlerinden kaynaklanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmekte, yeraltı ve yüzey suları korunmaktadır.

Çöp Sızıntı Suyu Yönetimi

İnsan faaliyetleri sonucu oluşan atıklar, uygun şekilde toplanmalı ve tekniğine uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. Bu tür atıkların bertaraf yöntemlerinde biri olan ve dünyada en fazla uygulanan düzenli depolamadır. Düzenli depolama yöntemi ile atıkların bertarafında iki farklı çıktı söz konusudur. “Çöp Sızıntı Suyu” ve “Depo Gazı”dır. Düzenli depolama yönteminde her iki çıktı da kontrol edilmekte ve çevresel etkileri için gerekli önlemler alınmaktadır.

Çöp sızıntı suyu; atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafında; atık içinden süzülen ve birtakım fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar neticesinde oluşmaktadır. Düzenli Depolama Sahalarında oluşan çöp sızıntı suyunun yeraltı ve yerüstü su rezervlerini kirletmemesi maksadıyla depolama sahası tabanına geçirimsizlik tabakası teşkil edilmektedir. Sızdırmazlığı sağlanmış bu alanlarda, çöp sızıntı suyu drenaj tabakası yardımıyla toplanmakta, lagün/çöktürme havuzlarında biriktirilmekte ve sızıntı suyu arıtma tesislerine iletilmektedir.

Atıksuya (evsel nitelikli) göre daha kirli olan çöp sızıntı suları Odayeri, Kömürcüoda ve Seymen (Yapım Aşamasında) Atık Bertaraf Tesisleri’nde kurulu bulunan sızıntı suyu arıtma tesislerinde Membran Biyoreaktör-Nanofiltrasyon (MBR+NF) teknolojisi kullanılarak arıtılmaktadır. Çöp sızıntı suları Membran Biyoreaktör (MBR)  prosesi ile deşarj standartlarına uygun hale getirilmektedir. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesislerinde, çöp suyu içinde bulunan azot ve organik kirlilik biyolojik arıtma ile geriye kalan kirleticiler ise Ultrafiltrasyon (UF) ve Nanofiltrasyon (NF) membranları kullanılarak giderilmektedir.

2022 yılı sonunda devreye alınma süreci başlatılan Silivri Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nde evsel atıkların depolanması sonucunda oluşan sızıntı sularının hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde arıtımını gerçekleştirecek. Yaklaşık 40 bin metrekare alanı ile Avrupa’nın en büyük çöp sızıntı suyu arıtma tesisi olma unvanına sahip tesis, Membran Biyoreaktör (MBR) ve Nano Filtrasyon (NF) teknolojilerini kullanarak günde 4.000 metreküp sızıntı suyunu doğaya ve insana zararsız hale getirerek arıtabilecek kapasiteye sahip olacak.

2000 m3/gün kapasiteli Odayeri ve  Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri’nde arıtılan çöp suları; Odayeri’nde; İSKİ kanal deşarj standartlarında arıtılarak şehir kanalizasyonuna, Kömürcüoda ise; dere deşarj standartlarında arıtma yapılarak alıcı ortama verilmektedir.

 

Hizmet Akışı

Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa