Düzenli Depolama

İSTAÇ olarak çevre yönetimini işimiz ötesinde kimliğimiz olarak görür, çevre problemlerine yönelik özgün çözümlerimizi gelecek sorumluluğu ile tasarlarız. 1994 yılında İSTAÇ’ın kurulmasıyla yapımına başlanan düzenli depolama sahalarımızı 20 yılı aşkın bir süredir kesintisiz işletmekteyiz. İstanbul’da toplanan evsel atıklar, her iki yakadaki ayrı sahalarda yapılan düzenli depolama ile toprağı, suyu ve havayı kirletmeyecek şekilde güvenle bertaraf edilmektedir.

Detaylı Bilgi

Düzenli Depolama

Düzenli Depolama Tesisimizi Yakından İnceleyin

Geri Kazanılamayan Atıkların Bertarafı

Atık yönetimi hiyerarşisindeki en son adım, atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde tekniğine uygun olarak bertarafıdır. İstanbul’da 1994 yılında bu amaca yönelik olarak faaliyete başlayan düzenli depolama sahalarında hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde inşa ve işletme faaliyetleri devam etmektedir. İstanbul’da Avrupa ve Asya yakası olmak üzere belediye atıklarının bertaraf edildiği iki adet Düzenli Depolama Tesisi bulunmaktadır. İstanbul’da geri kazanılamayan günlük 18.000 ton çöpün 12.000 tonu Avrupa yakasında Silivri - Seymen Atık Bertaraf Tesisi’nde, 6.000 tonu ise Asya yakasındaki Şile – Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisi’nde düzenli depolanarak bertaraf edilmektedir. Sızıntı suyu ve gaz yönetiminin kontrollü bir biçimde yapıldığı düzenli depolama sahalarında 7/24 hizmet verilmektedir.

Çöp Sızıntı Suyu Arıtımı

Katı atıkların içinden süzüldükten sonra bir takım fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylara maruz kalarak oluşan çöp sızıntı suyunun çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için arıtılması gerekmektedir. Son yıllarda su/atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılmaya başlanan membran biyoreaktör teknolojisi Türkiye’de ilk olarak İSTAÇ tarafından kullanılmıştır.

Katı atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı ardından yüksek miktarlarda KOI, BOI, AKM, azot, sertlik içeren sızıntı suyunun arıtımı için Asya ve Avrupa yakalarında Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri kurulmuştur. Tesisler, 2008 yılından itibaren faaliyette olup ön çöktürme, membran biyoreaktör (nitrifikasyon-denitrifikasyon ultrafiltrasyon membranları), nanofiltrasyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır. Avrupa yakası Odayeri Düzenli Depolama Sahası’nda kurulu tesis ile günde 2.000 m3 çöp suyu kanal deşarj standartlarında arıtılarak şehir kanalizasyona verilmektedir. Asya yakası Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahası’ndaki tesis ile ise günde 3.000 m3 çöp sızıntı suyu dere deşarj standartlarında arıtılmaktadır.

 

Yeraltı Suları İçin 2 Kat Koruma

Silivri Seymen’de yapılan yeni düzenli depolama sahası yeraltı sularının korunması için hassas bir şekilde projelendirilmiştir. Bu yaklaşımla yönetmeliklerin gerektirdiği taban teşkili iki kat koruma ile güçlendirilmiştir. Kil tabakası, membran katmanı ve şilte serimi aşamalarının her birinde yönetmeliklerin gerektirdiği kalınlığın iki katı uygulanmış böylece uzun vadede ortaya çıkabilecek sızıntı ihtimalleri elimine edilmiştir.

Hizmet Akışı

Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa