Çevre Laboratuvarı

Birim İletişim Bilgileri

İSTAÇ Çevre Laboratuvarı TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup 62 parametreden TÜRKAK akreditasyonu, 49 parametreden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkisi ile toplamda 375 parametrede analiz ve numune alma hizmeti vermektedir. Hızlı ve güvenilir analizler gerçekleştirmeyi prensip edinen uzman personelimiz, son teknoloji ekipman ve teçhizat kullanmakta; su, atıksu, katı atık, kompost, toprak, arıtma çamuru, tehlikeli atık, endüstriyel atık, yağ-petrol atıkları ve kömür analizleri alanında hizmet vermektedir.

Kapsamlı Çevre Analizleri

İSTAÇ Çevre Laboratuvarı TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup 70 parametreden TÜRKAK akreditasyonu, 52 parametreden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisi ile toplamda 375 parametrede çevre analizleri gerçekleştirmektedir. Çalışılan parametre sayıları açısından laboratuvarımız Türkiye’nin önde gelen çevre laboratuvarlarından biridir. Bu amaçla hem kaliteye, araştırma-geliştirmeye yatırım yapıyor hem de akademik çalışmalara katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Analiz Talebi Yapın

Son Teknoloji Laboratuvar Ekipmanları

İSTAÇ Çevre laboratuvarında uzman personelimizin yetkinliğini artırıyor ve alanının en iyisi cihazlar için de yatırım yapıyoruz. Envanterimizdeki makine ekipmanlar ile İSTAÇ bünyesindeki faaliyetler için hizmet verdiğimiz gibi bağımsız dış müşterilerimize de en geniş parametre yelpazesinde analiz hizmeti sunuyoruz.

Numune Alma Hizmeti

Çevre analizlerinde güvenilir sonuçların elde edilmesi için numune alma hizmeti Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş profesyonel ekibimiz tarafından hatasız olarak yerine getirilmektedir. Numune alma, saklama ve taşıma sırasında gerekli tüm ekipmanlar profesyonel ekibimiz tarafından karşılanmaktadır.

Numune Alma Şartları

Su Analizleri

İyi durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirilmesi için gerekli esasları içeren Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve yerüstü sular ile kıyı ve geçiş sularının kalitelerinin belirlenmesi esaslarını içeren Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği kapsamında yüzeysel su ve yerüstü suyu analizleri yapılmaktadır. Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesi esaslarını içeren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki analizler laboratuvarımızca yapılmaktadır. Aynı zamanda atıksu altyapı tesislerinin korunması, atık suların boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili esasları içeren İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinin uygulanmasında etkin bir role sahiptir.

Arıtma Çamuru ve Atık Analizleri

Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının, sanayi kaynaklı atıkların, düzenli depolama tesislerine depolanabilme kriterleri olan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında (Ek-2) yer alan parametrelerin analizleri laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Toprak Analizleri

Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespit edilmesi, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını içeren Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Fotoğraflar