Vizyon Misyon

Misyonumuz

Gelecek nesillere yaşanabilir şehirler miras bırakmak.

Vizyonumuz

Sürdürülebilir ekonomi, sıfır atık üreten şehirler ve karbon ayak izini en aza indirmek için ulusal ve uluslararası alanda çevresel dönüşüme öncülük eden lider kuruluşlar arasında yer almak.

Değerlerimiz

 • Sorumluluk
  İşimize ve çevremize karşı kendimizi sorumlu hisseder işimizin gereğini yerini getirmek için en yüksek çabayı ortaya koyarız.
 • Adalet
  Değerlendirme ve kararlarımızda daima hakkı gözetir ve yerine getirilmesine özen gösteririz.
 • Dürüstlük
  İşimizle ilgili eylemlerde ve aldığımız kararlarda şeffaflığı gözeterek tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi dürüstlük temelinde yönetiriz.
 • Emniyet
  İşimizde, emniyeti değişmez önceliğimiz olarak görürüz.

Entegre Yönetim Politikamız

Çevre yönetimi hizmetlerimizi; yasal ve diğer şartlar ile entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak sürdürülebilir kılmak ve sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Bu doğrultuda;

 • Müşteriye sunulan tüm hizmetleri güvenilir, zamanında ve özgün çözümler geliştirerek sunacağımızı,
 • Çevre, iş sağlığı güvenliği, enerji performansı ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların oluşumunu en aza indirerek, tüm atıkları çevresel kirliliği önleyecek şekilde bertaraf edeceğimizi ve olabildiğince yeniden kullanarak veya geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracağımızı,
 • Kaynakları etkin kullanarak tasarruf sağlayacağımızı,
 • Çevre bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlerimizi arttıracağımızı,
 • Önleyici yönetim anlayışıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri önleyerek ve risklerini kontrol altına alarak çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturacağımızı, meslek hastalıklarını önleyeceğimizi ve kazaları azaltacağımızı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara danışılması ve katılımlarının sağlanması için uygun ortamlar oluşturacağımızı ve çalışanlarımızla koordineli şekilde çalışacağımızı,
 • Enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınmasını ve tasarımını destekleyeceğimizi,
 • Amaç ve hedefleri belirleyerek bunların gerçekleşmesi için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,
 • Etkin eğitim yöntemleri ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayacağımızı,
 • Verilere dayalı bilgi yönetim sistemine önem vereceğimizi taahhüt ederiz.

Enerji Yönetim Politikamız

İSTAÇ AŞ, çeyrek yüzyıla yakın tecrübesiyle atık yönetim konusunda; sürdürülebilir bir gelişmeye ve büyümeye olan katkımızla ve çevreye, çalışanlarımıza ve toplumumuza karşı olan sorumluluklarla da uyumlu bir enerji yönetim sistemi uygulamaktadır.

Bunu yaparken biz;

 • Enerji yönetim sistemini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Enerji yönetiminde karbon ayak izini en aza indirerek çevreyi koruyacağımızı,
 • Çalışanlarımızın enerji verimliği konusunda öneri ve fikirleri ile katkıda bulunmaları için gerekli ortamı hazırlayacağımızı,
 • Enerji Performans Göstergelerini kullanarak enerji tüketimlerini kontrol altına alıp enerji tasarruf sağlayacağımızı,
 • Etkin eğitim yöntemleri ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayacağımızı ve doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği bilincini oluşturacağımızı,
 • Amaç ve hedefleri belirleyerek bunların gerçekleşmesi için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,
 • Satın aldığımız ürün/hizmetlerde, yeni yapacağımız yatırım ve tasarımlarımızda ve gerçekleştirdiğimiz ürün/hizmetlerde enerji verimliliğini gözetmeyi,
 • Enerji verimliliği konusunda tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı,
 • Enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik yeni teknolojileri takip ederek sürekli iyileştirme yapmayı, enerji verimliliğini geliştirmeye yönelik projelere kaynak ayırmayı taahhüt ederiz.

Laboratuvar Kalite Politikamız

Şirketimizin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda sunduğumuz tüm hizmetleri, çalışanlarımızla işbirliği içerisinde ISO /IEC 17025 standardına uygun olarak müşteri, yasal ve TÜRKAK şartlarını yerine getirerek sürdürülebilir kılmak ve sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Bu doğrultuda;

 • Ulusal/uluslararası standart ve/veya tanımlanmış analiz metotlarını kullanacağımızı,
 • Tüm analizleri yetkin, tecrübeli ve uzman personellerimizle iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, zamanında, hatasız ve güvenilir olarak gerçekleştireceğimizi,
 • Ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle analiz kalitesinin güvenilirliğini, yetkinliğinin sürekliliğini sağlayacağımızı ve referans standartlar ile izlenebilirliğini kanıtlayacağımızı,
 • Risk yönetimi yaklaşımımızla tarafsızlık başta olmak üzere oluşabilecek riskleri asgari seviyeye indireceğimizi,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, memnuniyetlerinin artırılması konusunda gerekli iyileştirmeleri ön planda tutacağımızı,
 • Paydaşlarımıza ait bilgi ve hakların korunmasında, muhafaza edilmesinde gizlilik esaslarını gözeteceğimizi,
 • Müşterilerden gelen analiz taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılayabilmek amacıyla hizmet yelpazemizi genişleteceğimizi,
 • İhtiyaç haline gelen değişimlerin yanı sıra hizmet kalitemizi yükseltmek için gerekli olan kaynakları sağlayacağımızı,
 • Çalışanlarımıza danışılması ve katılımlarının sağlanması için uygun ortamlar oluşturacağımızı, eğitim ve yetkinliklerini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik, dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri temelinde taahhüt ederiz.

Yol Trafik Güvenliği Politikamız

Şirketimizin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda sunduğumuz çevre yönetim hizmetlerini, çalışanlarımızla işbirliği içerisinde Yol Trafik Güvenliği standardına uygun olarak sürdürülebilir kılmak ve sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Bu doğrultuda;

 • Çalışanlarımız başta olmak üzere ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak; geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlayacağımızı,
 • Yol Trafik Güvenliği bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlerimizi arttıracağımızı,
 • Kaynakları etkin kullanarak tasarruf sağlayacağımızı,
 • Proaktif yönetim anlayışımızla ölüm, yaralanma ve maddi kayıplara sebep olabilecek trafik kazaları konusunda riskleri belirlemeyi, trafik kazalarından kaynaklı kayıpları azaltmak üzere faaliyetler gerçekleştireceğimizi,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yol trafik güvenliği konusunda eğitim, bilgi, beceri ve sürekli öğrenme ihtiyaçlarını karşılayarak yetkinlik ve farkındalıklarını arttıracağımızı,
 • Amaç ve hedeflerimizi belirleyerek gerçekleşmeleri için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı, beyan ve taahhüt ederiz.