Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebine ilişkin uyuşmazlıklarda ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanun gereği şirketimizin taraf olduğu uyuşmazlıklar ile ilgili arabuluculuk müzakerelerinde şirketimizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Komisyon irtibat bilgileri:

Adres: Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No: 74 Şişli/İstanbul
Tel: 0 (212) 368 2600
e-posta: arabuluculuk@istac.istanbul