Enerji Üretimi

İSTAÇ olarak çevrenin bugün ve gelecek nesiller için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Toplanan atıkların depolanması sırasında oluşan depo gazından, atık yakma ve enerji üretim tesislerimizde termal yollarla bertaraf edilmesi ile ve biyomatenizasyon tesisimizde organik atıkların çürütülmesi yöntemleri ile elektrik üreterek karbon salımını azaltıyor, çevreyi koruyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Çöp Gazından Enerji Üretimi

İSTAÇ, sürdürülebilirlik stratejisinin temellerinden biri olan düşük karbon ekonomisini desteklemek ve enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık vermektedir. Düzenli depolama sahalarına bertaraf edilmek üzere gelen karışık belediye atıklarının oluşturduğu çöp gazı kontrollü gaz toplama sistemleriyle toplanarak elektrik üretilmektedir.

Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi

2021 yılının son çeyreğinde açılışı yapılan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, günlük 3.000 ton, yıllık ise yaklaşık 1 milyon ton kapasitesi ile “Avrupa’nın En Büyük Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi” unvanına sahiptir. Tesis, İstanbul’un günlük evsel atık miktarının %15’ini bertaraf ederek, 85 MW kurulu güçle, yıllık 1,38 milyon ton sera gazı salımını engellemektedir.

Biyometanizasyon Tesisi

Organik atıkları işleyerek elektrik enerjisine dönüştüren Biyometanizasyon Tesisi ile ise organik atıklardan oksijensiz ortamda biyogaz üretimi sağlanacak, elde edilen biyogazdan 1,4 MW kurulu güçte elektrik enerjisi üretmektedir.

Karbon Kredisi Kazınımı

2022 yılı itibarıyla yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton karbon kredisine sahip olacak İSTAÇ, Türkiye’de karbon kredisi üreten öncü kuruluşlar arasında.