Atık Yönetimi

Evsel Atıklarınıza Neler Oluyor?

Kentleşmenin bir neticesi olarak yerleşim yerleri gittikçe büyümekte ve şehrin her bir yerinden toplanan katı atıkların doğrudan depo sahasına getirilmesi oldukça maliyetli ve zaman alıcı bir işlem olmaktadır. İstanbul’da maliyetin düşürülmesi ve zamandan kazanılması için aktarma merkezleri kavramı ortaya çıkmıştır.

Evsel Atık Lojistik Yönetimi

İSTAÇ olarak çevre yönetimini işimiz ötesinde kimliğimiz olarak görür, çevre problemlerine yönelik özgün çözümlerimizi gelecek sorumluluğu ile tasarlarız. 1994 yılında İSTAÇ’ ın kurulmasıyla yapımına başlanan düzenli depolama sahalarımızı 25 yılı aşkın bir süredir kesintisiz işletmekteyiz. İstanbul’da toplanan evsel atıklar, her iki yakadaki ayrı sahalarda yapılan düzenli depolama ile toprağı, suyu ve havayı kirletmeyecek şekilde güvenle bertaraf edilmektedir.

Geri Kazanım ve Kompost Üretimi

Organik atık içeriği zengin olan hal ve pazar atıkları ile ilçelerden toplanan atıkların bir kısmını kompost tesisimizde işliyor ve komposta dönüştürüyoruz. Elde edilen kompost ise İstanbul’un muhtelif park ve bahçelerinde kullanılarak değerlendirilmektedir.

Tıbbi Atık Yönetimi

İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içindeki tüm sağlık tesislerinde üretilen tıbbi atıkların toplanması, sterilize edilmesi ve yakılması işini dünya standartlarında modern tesislerimiz ve ekipmanlarımızla çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden gerçekleştiriyoruz.

Endüstriyel Atık Yönetimi

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertarafında güvenli, hızlı ve entegre çözümler üreterek üstün hizmet kalitesi sunuyoruz. Lisanslı araçlarımız ve tesislerimizle başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz.

Gemi Atıkları Yönetimi

İstanbul’da, boğaz geçişini kullanan veya il sınırları içinde bekleme yapan tüm deniz araçlarının oluşturduğu atıkları, uluslararası mevzuata uygun bir şekilde topluyoruz. Toplanan atıklar atık kabul tesisimizde ekonomiye geri kazandırıyor, geri kazanılmayan atıkları ise güvenle bertaraf ediyoruz.

Hafriyat Toprağı Yönetimi

Bölgenin en hızlı gelişen şehri İstanbul’da yürütülen yoğun kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetlerinin bir sonucu olarak her ay milyonlarca ton hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları çıkmaktadır. Hafriyat toprağını kullanarak eski maden ocaklarının tahrip ettiği ormanlık alanları rehabilite ediyor, inşaat&yıkıntı atıklarını işleyerek ekonomik fayda elde ediyoruz.