Kurumsal Eğitimler ve Etkinlikler

İSTAÇ, bireysel sorumluluğun ve çevre hassasiyetinin olgunlaşması amacıyla eğitim faaliyetlerine önem vermekte ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamaktadır. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çevre ve atık yönetimi konularındaki Ulusal/Uluslararası Kongre, Sempozyum, Eğitim ve Seminerlerle, elde edilen bilgi birikimini topluma aktarmada önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen 30’un üzerindeki etkinlikte Katı Atık Yönetimi teorik ve pratik yönleri ile dengeli şekilde ele alınarak işlenmiş ve bu konuda çevre bilincinin oluşturulması için mevcut bilgi ve birikim geniş katılımlı kitlelere aktarılmıştır.

Düzenlenen Eğitimler

 • 13-20 Mart 2018 Sıfır Atık Yönetimi Eğitimi (6 Pilot Ortaokul ve Lise) / İstanbul
 • 14-15 Aralık 2016 Tıbbi Atık Yönetimi Eğitimi /İstanbul
 • 20-21 Kasım 2014, Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitimi / İstanbul
 • 19-20 Kasım 2013, Tıbbi Atık Yönetimi Eğitimi / İstanbul
 • 28 Kasım 2012 Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitimi / İstanbul
 • 10-14 Mayıs 2010 Entegre Katı Atık Yönetimi Eğitimi( Pakistan Heyeti) / İstanbul
 • 3 - 6 Ağustos 2009 Tıbbi Atık Yönetimi ve Vahşi Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu Eğitimi / İstanbul
 • 22-24 Haziran 2009 Entegre Katı Atık Yönetimi Eğitimi(Kütahya Belediyesi Personeli /İstanbul
 • 25-27 Mayıs 2009 Ambalaj Atıkları Yöneimi Eğitimi (Antakya Belediyesi Personeli ) / İstanbul
 • 2 - 6 Mart 2009 Katı Atık Düzenli Depolama Sistemleri Eğitimi (Antakya Belediyesi Personeli) / İstanbul
 • 31-01 Şubat 2009 Katı Atık Düzenli Depolama Sistemleri Eğitimi /Silifke
 • 24-28 Kasım 2008 Entegre Katı Atık Yönetimi Eğitimi (Irak Heyeti ) / İstanbul
 • 22-24 Mayıs 2006 Katı Atıkların Düzenli Depolanması ve Vahşi Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu Eğitimi/İstanbul
 • 21-22 Ekim 2005 Atık Yönetiminde Termal Teknolojiler Eğitimi /Ankara
 • 25-27 Temmuz 2005 Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Bertaraf Teknolojileri Eğitimi /İstanbul
 • 13-16 Haziran 2005 Katı Atık Düzenli Depolama Sistemleri Eğitimi II /İstanbul
 • 9-12 Mayıs 2005 Katı Atık Düzenli Depolama Sistemleri Eğitimi I / İstanbul

Etkinlik ve Sempozyumlar

 • 6,7 Kasım 2017, İstanbul Atıktan Enerji Üretim Sempozyumu
 • 11 Temmuz 2017, “İSTİDEP” İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı Paydaş Çalıştayı
 • 22-24 Mayıs 2013, Istanbul3WCongress- Istanbul International Solid Waste, Water and Waste Water Congress, - Haliç Kongre Merkezi, İstanbul
 • IWA-MTWR 2010 - Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse
 • ORAK 2010 -Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kompostun Kullanım Alanları - - - Çalıştayı
 • Kompostlaştırma Sistemleri ve Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı
 • AB Sürecinde Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu Turkay 2009
 • Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'08 /İstanbul
 • AB Sürecinde Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu