Enerji Üretim Tesisleri

İSTAÇ olarak çevrenin bugün ve gelecek nesiller için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Toplanan atıkların depolanması sırasında oluşan depo gazından, atık yakma ve enerji üretim tesislerimizde termal yollarla bertaraf edilmesi ile ve biyomatenizasyon tesisimizde organik atıkların çürütülmesi yöntemleri ile elektrik üreterek karbon salımını azaltıyor, çevreyi koruyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.