11. TÜRKTAY Paneli Ankara'da Gerçekleşti

15.09.2021

Sağlıkta Savunmada Sanayide Ekonomide Enerjide Eğitimde Ulusal Atık Yönetim Stratejisi Sıfır Atık” ana temasıyla atık yönetiminin tüm detaylarıyla konuşulduğu 11. TÜRKTAY Paneli, Ankara Hilton-SA’da 8-9 Eylül 2021 tarihlerinde TAYRAŞ Ana Sponsorluğunda ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirildi.

 

İSTAÇ'ın gümüş sponsor olarak yer aldığı panelde, İSTAÇ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci, “Türkiye’de Atık Yönetimi, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile Biyometanizasyon Tesisi” konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Değirmenci, nüfus ve bireysel atık miktarının artışıyla hız kazanan atık üretiminin çevreye verdiği zarara değindi. Atığın ikincil hammadde olarak ekonomiye kazandırılmasıyla sınırlı doğal kaynakların kullanımını azaltmak, bunun sonucu olarak sürdürülebilir ekonomiyi desteklemek ve doğayı koruyarak atık kaynaklı sera gazı salımını azaltmak için yöntem çeşitliğinin ve toplumsal işbirliğinin önem kazandığını vurguladı.