696 SAYILI KHK KAPSAMINDA YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN LİSTESİ

15.03.2018

İşçi statüsüne geçiş için sınava girmeye hak kazanan adayların sınava girecekleri yer, tarih ve saat belirlenmiştir. Sınav, okuryazar olmayanlar için sözlü, diğer tüm gruplar için (Okuryazar, İlköğretim, Lise, Ön lisans ve üstü) yazılı olarak yapılacaktır. Sınava gireceğiniz yer, tarih ve saat bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SINAVA GİRECEKLER LİSTESİ

Sınava Girecek Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

  1. Sınava girecek adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
  2. Adaylar salon girişindeki, İştirak Şirketleri masasında bulunan imza föyüne imza atacaklar ve sınavda oturacakları yeri gösterir masa numarasını görevliden temin edeceklerdir.
  3. Sınava girecek adayların, fotoğraflı ve T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ile sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
  4. Sınavda 10 soru bulunmaktadır. Sorular çoktan seçmeli olacaktır.
  5. Sınavın süresi 30 dakikadır. Sınav süresi boyunca sınav salonu terk edilemeyecektir.
  6. Her aday kendi gün ve saatinde sınava girebilecektir.
  7. Sınava girecek tüm adaylar yanlarında kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.
  8. Sınav salonunda cep telefonlarının kapalı veya uçak modunda olması gerekmektedir.
  9. Sınav, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bulunan Avrasya Gösteri Merkezinde yapılacaktır.