AB Sürecinde Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu

31.05.2007

Sanayi devriminin ardından insanoğlunun yaşadığı çevre ve doğaya hakim olma düşüncesi, bugün artık insanoğlunun varlığı ve devamlılığı için doğa ile birlikte yaşama gerçekliği karşısında tek yaşam alanı olan dünyanın yani insanın ve çevresinin korunması ve ona karşı değil onunla birlikte yaşama şekline dönüşmek mecburiyetinde kalmıştır.

Bugün artık insanoğlu, bulunduğu ve yaşadığı her mekânda yaşamın bir neticesi olarak ortaya çıkan atıkların toplanması, taşınması, arıtılması ve doğal dengeyi bozmayacak şekilde bertaraf edilmelerine kadar geçen tüm safhaların planlı bir şekilde yönetilmesinin gerekliliğinin bilincine varmaya başlanmıştır. Bu nedenle atıkların yönetimi üzerinde akademik ve endüstriyel araştırma ve çalışmalar artmış ve bu tür çalışmalar toplumun her kesimi tarafından desteklenmeye başlanmıştır.

İSTAÇ A.Ş. ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 28–31 Mayıs 2007 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu TÜRKAY 2007; atık yönetimindeki tüm tarafları; atık üreticiler, toplayıcılar, geri kazanımcılar, arıtıcılar, bertaraf ediciler ile üniversiteler, endüstri kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kanun koyucuları bir araya getirmek suretiyle bilgi alışveriş ve paylaşımı ile ortak bir bilgi birikimi oluşturmak, Türkiye'de atık yönetiminde meydana gelen sorunlara çözümler sunarak bu çözümlerin hayata geçirilmesini teşvik etmek ve konuyu gündemde tutmak suretiyle konuya olan ilgiyi hep canlı tutmayı amaçlamaktadır.