Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından İSTAÇ AR-GE Projelerine Destek

12.01.2014

Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi amacıyla uygulanmakta olan SAN-TEZ Programı’na 2013 yılı II.Döneminde kurumumuz tarafından başvurusu yapılan ve aşağıda detayları verilmekte olan3 AR-GE Projesi,Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Projelerin 2014 yılı Şubat ayı itibariyle başlaması ve 2 yıl sürmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda;

“Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında Oluşan Depo Gazının Membran Teknolojileri ile Zenginleştirilmesi ve Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması Projesi” ile Gaz seçiciliği yüksek yerli membran üretilmesi, çöp gazından doğal gaz elde edilmesi, ayrıca evlerde ve araçlarda yakıt olarak değerlendirilebilirliğinin araştırılması,

“Organik Katı Atıkların Evsel Atıksu Arıtma Sistemlerinde Enerji Verimli Olarak Bertarafı Projesi” ile evsel atıksular ile yiyecek atıklarının beraber arıtılarak enerji elde edilmesini içeren bir bertaraf modelinin oluşturulması,

“Katı Atık Sızıntı Sularının Membran Distilasyonu ve Evaporasyon ile Arıtımı: Atık Isı Kullanımı Projesi” ile sızıntı suyu arıtımında halihazırda kullanılmakta olan membranların yerine su geçirimsiz membranlar kullanılarak alternatif bir arıtma teknolojisinin uygulanması amaçlanmaktadır.