Çevre ve Geri Kazanım Eğitim Seminerleri

31.12.2010

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan izin doğrultusunda 2006-2007
Eğitim-Öğretim yılında İstanbul genelinde başlayan "Çevre ve Geri Kazanım" konulu
eğitim seminerlerinin amacı, toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek,
bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırarak ülkemizin, 
AB uyum sürecinde çevre konusunda yürütülen çalışmalarına destek sağlamaktadır.

2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul genelinde 12 ilçede, 165 okulda 173.181
öğrenciyle başlayan "Çevre ve Geri Kazanım" konulu eğitim seminerleri, 2010 yılı sonu
itibariyle 27 ilçe, 882 okul ve yaklaşık 1.000.000 öğrenciye ulaşarak çevre ve geri kazanım
bilincinin yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

Eğitim çalışmalarına Eğitim-Öğretim yılı başında hazırlanan plan ve alınan Olur
doğrultusunda devam edilmektedir.