Doğru Analizlerin Adresi “İstaç Çevre Laboratuvarı”

27.09.2012

“Atık ve Çevre Yönetimi” ana başlığında yaptığı hemen her faaliyet ile sektöründe öncü konumda olan şirketimiz, Çevre Laboratuvarı  ile de bu öncülüğe  devam etmektedir.

2006 yılı Kasım ayında “Kompost Kalitesinin Arttırılması Projesi” ile kuruluş çalışmalarına başlanılan İstaç Çevre Laboratuvarı, 2007 yılı Haziran ayında hizmet vermeye başladı. Planlama aşamalarında çevre ile ilgili ölçüm yapılan hemen her parametrede akredite olmak hedeflendi ve bu doğrultuda laboratuvar dizayn edildi.

2008 yılı başlarında o zamanki adıyla Çevre ve Orman Bakanlığının tehlikeli atık analizlerinin de kapsama alınması ile gelişim sürecine devam eden laboratuvarımız için, 2008 Aralık ayı itibarıyla Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin EK: 2-A(eski adı ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK:11-A) analizleri için akredite olmak amacı ile TÜRKAK’a başvuruda bulunuldu ve 6 Mart 2010 da 66 parametre için Akreditasyon Belgesi alındı.  2010 Aralık ayında ise 134 parametre için kapsam genişletme başvurusu yapıldı. Yine 2010 Aralık ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 66 parametre için Yeterlilik Belgesi başvurusu yapıldı ve söz konusu belge 8 Mart 2012 de alındı.

Bugün geldiğimiz noktada ise Laboratuvarımızın yaptığı analizlerin başarısı, yapılan yeterlilik testleri ile ispatlanmaktadır. İngiltere’den  LGC firması ile laboratuvarlar arası yeterlilik testlerinde Katı Atık, Toprak, Tehlikeli Atık matrislerinde 13 parametreden 12 sinde, yine aynı firma ile Atık su matrisi ile 8 parametrenin 7 sine z skoru(*) 2’nin altında başarı elde edilerek, çalışmalardaki hassasiyet ortaya konmuştur.

İstaç Çevre Laboratuvarı verdiği hizmetlerin tamamında, müşteri odaklı çalışmalarına devam ederek, ülkemizde yeni gelişmekte olan Atık ve Çevre sektörüne, doğru ve güvenilir analiz elde etme prensibi ile hizmet etmeye devam edecektir.

((*): z skoru 2’den küçük ise sonuç uygun, 2-3 arasında ise kabul edilir fakat irdelenmesi gereken değer, 3’den büyük ise sonuç kabul edilmez durumdadır.)