Duyuru

20.02.2023

Şirketimizin 14.02.2023 (ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarih, 2023/23 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 16.03.2023 günü Saat 13.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Genel Kurul Çağrı Metni