Duyuru

29.07.2022

Şirketimizin 27.07.2022 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 28/07/2022 tarih, 2022/146 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 19.08.2022 Cuma günü saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Genel Kurul Çağrı Metni