DUYURU: Düzenli Depolama Sahaları Eğitimi, 12-16 Mayıs 2014

25.03.2014

26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 13üncü maddesi 1inci fıkrası (a) bendinde yer alan "Düzenli depolama tesisinin işletilmesinde çalışacak teknisyen, tekniker ya da mühendis olan saha görevlileri, Bakanlıkça verilecek saha yönetim ve işletme sertifikasına sahip olmak zorundadır.

Düzenli depolama tesisi işletmecilerinin ve personelinin periyodik olarak meslek içi eğitimi işletmeci tarafından sağlanır." hükmü uyarınca, Bakanlığımız, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün öncülüğünde, ve şirketimizin katkılarıyla 12-16 Mayıs 2014 tarihinde “Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve İşletme Eğitimi” başlığı altında eğitim düzenlenecektir.