DUYURU: İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi, ISTANBUL3WCONGRESS 2013

17.05.2012

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTAÇ A.Ş., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su ve Orman Bakanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG-MEWA) ile üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından 22-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.

İngilizce olarak iki dilde sürdürülecek olan etkinlik, akademik sunumların yanı sıra uygulama eğitimleri ve fuar sergisini de içerecektir.

Hedef Kitle

Katılımcıların önemli bir kısmının başta Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere yakın coğrafyamızdan olması hedeflenmektedir. Istanbul3Wcongress etkinliği, akademisyenleri, yerel yönetim temsilcilerini, belediye başkanlarını, bölge ülkelerinin çevre ve su konularındaki bakanlıkları ile bunlara bağlı teşkilatların temsilcilerini, araştırmacıları, çevre sektörü firmaları ile çevre tesislerinin uygulama operatörlerini bir araya getirecektir. Istanbul3Wcongress etkinliğinde yakın coğrafyanın karakteristiği ve bölgede karşılaşılan temel sorunlar dikkate alınarak orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulan sürdürülebilir çözümlerin üretilmesi temel hedefimizdir. Katılımcılar teorik ve pratik bilginin dengeli sunulacağı bu bilimsel programa katılarak güncel bilimsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacağı gibi benzer sorunlara çözüm arayan kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelecek, tecrübelerden karşılıklı istifade edecek ve yeni perspektifler kazanacaktır.

Sunumlarda Teorik-Pratik Dengesi

Istanbul3Wcongress, sözlü sunumlarının belirlenmesinde teorik-akademik olduğu kadar pratik ve uygulamaya direk katkı sağlayacak çalışmalara da yer verilecek, ayrıca Katı Atık ve Su-Atıksu olmak üzere iki ana konuda uygulama eğitimleri gerçekleştirilecektir. Bu eğitimlere hem yurtiçinden hem yurtdışından önemli sayıda uygulamacı ve operatörün katılımı beklenmektedir. Bilindiği gibi yerel yönetimler çevre ile ilgili tesislerini önemli kaynaklar ayırarak kurmakta ve hayata geçirmektedir. Bu tesislerin şartlarına uygun ve verimli olarak işletilmesi, hem kaynakların doğru kullanımı hem de yatırım ömürlerinin uzun olması açısından temel bir gereksinimdir. Bu sebeple çevre projelerinin uygulanmasından sorumlu olan işletmeci, operatör ve yöneticilerin de Istanbul3Wcongress etkinliğine yoğun katılımları beklenmektedir.

Fuar Organizasyonu ve Teknik Geziler

Aynı zamanda fuar sergisini de içerecek olan Istanbul3Wcongress etkinliği, en son çözümleri gerçekleştirmeye çalışan özel sektör kuruluşlarını bu çözümlere ihtiyaç duyan merkez ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile buluşturacaktır. Bu bağlamda etkinlik, akademik-teorik yaklaşımları ve uzun yıllar içinde elde edilmiş bilimsel kazanımları ortaya koymakla kalmayacak aynı zamanda en güzel araç, donanım, proje ve uygulamalarla ilgili bilgileri de katılımcılara sunacaktır. Etkinliğin son günü olan 24 Mayıs 2013’te Katı Atık, Su ve Atıksu konularında İstanbul’daki mevcut tesislere teknik inceleme gezisi düzenlenecek olup bu geziyi müteakip program sona erecektir.

Etkinlik Resmi Dilleri

Istanbul3Wcongress 2013'ün resmi dilleri Türkçe ve İngilizce olup her iki dilde simültane çeviri içerecektir.

Etkinlik Tarihleri

Istanbul3Wcongress 2013, 22-24 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenecektir.

•    22-23 Mayıs 2013 (İki gün) paralel oturumlar ve sunumlar

•    24 Mayıs 2013 Teknik geziler

Daha fazla bilgi için lütfen önemli tarihler ve etkinlik programı sayfalarını ziyaret ediniz.

www.istanbul3wcongress.org