"Endüstriyel Atık Yönetimi Eğitimi” Sektör Uzmanlarını Bir Araya Getirdi

23.06.2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, “Yaşam İçin Dönüştürür” misyonuyla büyük şehirlerin temel sorunu haline gelmeye başlayan katı atıklar konusunda çözümler üretmeye ve öncü olmaya devam ediyor. İSTAÇ, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) ile ortaklaşa düzenlediği “Endüstriyel Atık Yönetimi Eğitimi” sertifikalı eğitim programıyla alanında uzman kişileri sektör yetkilileriyle buluşturdu.

İstanbul’da kent, kıyı, deniz yüzeyi temizliği, atık yönetimi ve atık geri kazanımı faaliyetlerini sürdüren İSTAÇ, katı atık yönetimi ve endüstriyel atıklar konusunda yeni bir adım attı. İSTAÇ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan güçlü kadrosuyla Türkiye’yi Uluslararası Katı Atıklar ve Temizleme Birliği'nde (International Solid Wastes and Public Cleansing Association-ISVA) temsil eden KAKAD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitimde bu sektörde uzmanlaşmak isteyenleri konunun uzmanlarıyla bir araya getirdi.

Endüstriyel Atık Yönetimi konusunun “Atık Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar ve Mevzuat”, “Endüstriyel Atıkların Toplanması ve Taşınması”, “Sürdürülebilir Endüstriyel Atık Yönetimi”, “Endüstriyel Atık İşleme Tesisleri”, “Endüstriyel Atıkların Geri Kazanımı” ve “Nihai Bertaraf Yöntemleri” başlıkları altında, her biri alanında uzman yetkililer tarafından yapılan 17 farklı sunum ve soru cevap etkinlikleriyle oluşturulan eğitim programı, 22-23 Haziran tarihlerinde gün boyunca devam etti.

Eğitimin ilk gün oturumları, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yer alan Mustafa Kemal Atatürk Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitimin ikinci günü ise İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ’ye (İZAYDAŞ) yapılan teknik gezi ile sonlandırıldı ve tüm katılımcılara sertifika verildi.

Teknik Genel Müdür Yardımcımız Fatih Hoşoğlu, eğitimlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikle yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sürdürülebilir ekonomiyi hedeflerken, Modern yaşam standartlarımıza katkıda bulunan mal, hizmet ve malzemeleri üreten Endüstriyel faaliyetlerimizde de çevre ve insan sağlığının korunması ile üretim modelinin geliştirilmesine katkı sağlamayı tüm paydaşlar olarak önceliklerimiz arasına koymalıyız. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 200 bin ton, 2022’nin ilk 5 ayında 150 bin ton endüstriyel atığı modern teknikler kullanarak geri kazanımını, çevreye zarar vermeden bertarafını gerçekleştirdik. Ayrıca enerji kaynaklarının azaldığı ve maliyetlerinin yükseldiği günümüzde ATY Tesisimizde atıklardan ek yakıt üretimi gerçekleştiriyor ve düşük maliyetli ürünleri sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. 2021 yılı 15 bin ton iken, bu yılki hedefimiz 30 bin tondur. Yeni teknolojiler kullanarak tesisleşme konusunda atık işleme kapasitemizi artırmaktayız."

KAKAD Başkanı Prof. Dr. Günay Kocasoy da "KAKAD ve Boğaziçi Üniversitesi olarak İSTAÇ işbirliği ile düzenlediğimiz Endüstriyel Atık Yönetimi Eğitimi için bir aradayız.  Kamu kuruluşları, özel sektör çalışanları ve akademisyenler olarak bu eğitimle çevre adına her birimize büyük roller düşmektedir. Başta Türkiye olmak üzere sürdürülebilir bir dünya için endüstriyel atıkların bertarafından denetimine atıkların doğru şekilde süreç yönetiminin yapılması ve denetlenmesi için tüm paydaşların katılımı ile bu eğitimi anlamlı kıldığımıza inanıyoruz" diye konuştu.