İSTAÇ Pop-Machina Projesi İle Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Çalışıyor!

02.08.2021

İSTAÇ Pop-Machina Projesi ile Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Çalışıyor!

Pop-Machina Projesi, çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek ve döngüsel ekonomiyi desteklemek üzere atık materyallerden katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sunmayı hedefliyor.