İSTAÇ “Yaşam için Dönüştürür” Misyonunu Türkiye’nin İlk İleri Dönüşüm Festivaline Taşıdı

05.06.2022

İSTAÇ, 4-5 Haziran tarihlerinde Müze Gazhane’de gerçekleşen Upcycle İstanbul Art & Design Festivali’ne, çevresel farkındalık elçiliği üstlenmek adına katıldı.

“Eskiye değer katan dönüşüm” sloganıyla yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul’un başlattığı İleri Dönüşüm Hareketi, sürdürülebilir bir yaşam için herkesi dönüşümün gücünün keşfedilmesine olanak sağladı.

Upcycle İstanbul Art and Design Festival; atıklara ikinci şans veren tasarımlar, çevre konularını ve sürdürülebilirliği sorgulayan sanat yerleştirmeleri adına ev sahipliği yaptı.

İleri dönüşümü odağına alan ve sanatın dönüştürücü gücünden faydalanarak kaynakların verimli kullanımı ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan festival, “Upcycle You” çağrısıyla İstanbulluları ve daha yaşanılabilir bir gezegeni hedefleyen herkesi beraber hareket etmeye davet etti.

İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay’ın festivalle ilgili görüşlerini “Çevre bilincinin, toplumun her bireyinde karşılığının olması ve bunun doğaya yansıması için her birimizin kendi alanında verdiği bütün bu mücadeleleri çok değerli buluyorum.

Bu değerli organizasyona ev sahipliği yapan Upcycle İstanbul yetkililerine, İBB kurumlarına ve çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum.” diyerek ifade etti.

İSTAÇ, 4-5 Haziran tarihlerinde 2 gün boyunca süren organizasyonda çocuklara; Sıfır Atık Eğitimi, Uygulamalı Geri Dönüşüm Atölyesi ve oyun etkinlikleri ile sürdürülebilir gelecek farkındalığı kazandırmayı hedefledi.

Upcycle nedir?

“Yaratıcı yeniden kullanım” veya “eskiye değer katan dönüşüm” olarak özetlenebilir. Atık malzemeleri, eski veya istenmeyen ürünleri, daha iyi kalitede, daha değerli, yeni tasarımlar haline getirme işlemidir. Upcycle; kaynakları verimli kullanmanın önemini hatırlatır, sürdürülebilirliğe hizmet eder, çevreye duyarlıdır, eskiye ikinci bir şans vererek eşyaya, malzemeye bakış açısını değiştirir.

Upcycle İstanbul Platformu

Upcycle İstanbul, sanatın iyileştirici gücünden faydalanarak ileri dönüşüm konusunda farkındalık yaratan; çevreye, doğaya, insana saygılı topluluklarla beraber hareket eden, sürdürülebilir sosyal etkisi olan bir platformdur. Pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi ve kültür sanat alanlarında yaklaşık 28 yıllık tecrübelerini toplum yararına değerlendirmek isteyen Arzu Özarı Semiz (Keçi Events) ve Şebnem Alkın (Atnivo.com) tarafından 2021 yılında kurulmuştur. Upcycle İstanbul Platformu, ileri dönüşümü odağına alarak bireylerde kaynakları verimli kullanma ve sürdürülebilirlik bilinci oluşturmaya yönelik interaktif sanat ve tasarım içerikleri üretir. Bu konulara hassasiyeti olan tüm bireyleri, toplulukları, kurumları, kamuyu, gönüllüleri, dernekleri, sivil toplum örgütlerini, medyayı beraber hareket etmeye davet eder.