İstanbul'un Deniz Çöpleri Eylem Planı hazırlanıyor

03.10.2013

Deniz çöpleri konusuna dair çalışmalar yürüten kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek, Bakanlığımız tarafından yürütülen “Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması Projesi hakkında bilgilendirmek, deniz çöplerine dair mevzuat çalışmalarına ve stratejik eylem planı esasları oluşturulmasına yönelik konu paydaşlarının görüşlerini almak amacıyla 01/10/2013 tarihinde İstanbul’da çalıştay düzenlenmiştir.