Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'08 /İstanbul

06.11.2008

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş., tarafından düzenlenen Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’nun ikincisi 2-6 Kasım 2008 tarihleri arasında The Marmara Hotel - İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.Sempozyumun ilk gününde açılış konuşmaları, Hatay Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim DEMİR, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Sn. Osman AKGÜL, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK tarafından yapılmıştır

Programın ilk oturumu olan Çağrılı Konuşmalar bölümünde, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKÇA, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet KARACA, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim DEMİR ve İstanbul Metropolitan Planlama ofisi adına Prof. Dr. Erdoğan YÜZER, kentleşme, çevre ve iklim değişikliği konularındaki sorunlar ve çözümüne yönelik uygulamalar ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaşmışlardır.

Sempozyumda 3 gün süreyle “Atıksu Arıtımı ve Yönetimi, Çevre Politikaları, Çevre ve Kent Yönetimi, Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Kentleşme, Kent ve İnsan, Ulaşım, Hava Kirliliği, Havza Yönetimi, Su Arıtımı, Atıksu ve Çamur Arıtımı ve Yönetimi, CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları” başlıklı oturumlara, toplam 397 kişi katılmıştır. Sempozyuma 21 üniversiteden 167 bilim insanının yanında, İBB’ye bağlı ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlarıyla birlikte Denizli, Yalova ve Manisa Belediyelerinin üst düzey yöneticileri katılmıştır. TBMM, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, TÜBİTAK MAM ve Özel Sektör Temsilcilerinin katıldıkları 19 oturumda toplam 86 adet sözlü ve 14 adet poster bildiri sunulmuştur.