Odayeri Düzenli Depolama Sahasında Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi!

24.04.2012

Odayeri Düzenli Depolama sahası, İstanbul Avrupa yakasında günlük olarak oluşan yaklaşık 9000 ton evsel atığın (çöp) depolandığı, bertaraf edildiği ve toplanan çöp gazından elektrik enerjisinin üretildiği, mühendislik yaklaşımıyla yönetilen, bünyesinde birçok tesisi barındıran bir sahamızdır. Bu amaçla; Atık yönetimine yönelik faaliyet ve hizmetlerinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması, tesislerdeki can ve mal güvenliğinin sağlanması Afet ve Acil Durum yönetimini zorunlu kılmıştır. Bu sistemin etkinliğini ölçen parametre de yapılan tatbikatların başarısıdır.

Bu kapsamda; İSTAÇ A.Ş. Sistem Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda, 18.04.2012 Çarşamba günü Odayeri Düzenli Depolama sahasında acil durum tatbikat uygulaması (deprem, yangın ve sabotaj) gerçekleştirilmiştir. Tatbikatın ilk bölümü deprem ve yangın temalı; ikinci bölümü ise dışarıdan yapılan bir bomba ihbarının değerlendirilmesi şeklinde uygulanmıştır. Tatbikata İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve ambulans ekipleri de dışarıdan katılım sağlamıştır.

Tatbikatın ilk bölümü deprem ve yangın temalı olarak gerçekleştirildi. Çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta; deprem anında personelin hayatta kalabilmesi, enkaz altında kalan personelin kurtarılması, enkaz altından kurtarılan personele doğru bir şekilde ilk yardım müdahalesinin yapılması, yangına yönelik ilk müdahalenin yapılması eğitimlerinin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Tatbikatın ikinci bölümü ise, sabotaj temalı olarak gerçekleştirilmiştir.