Tehlikeli Atık Tecrübelerimizi İski ile Paylaştık

12.10.2017

İSTAÇ yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetim temsilcileri ve çalışanlarına yönelik Atık Yönetimi ve Bertaraf yöntemleri konulu bilgilendirme ve eğitim toplantılarımız devam ediyor. Son olarak İstanbul’un Su ve Atıksu Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak başarı ile yürüten  İSKİ’ye konuk olduk.   

İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen mini konferansta Atık Yönetimi ve Bertaraf yöntemleri hakkında katılımcılara konusunda uzman teknik personelimiz tarafından bilgilendirme yapıldı. Mini sempozyum havasında geçen toplantıda “Tehlikeli atık yönetmeliği, Atık üreticisinin yükümlülükleri, geçici depolanması ve bertaraf süreçleri ana hatlarıyla ele alındı. Eğitimde ayrıca tehlikeli atıkların, fiziksel kimyasal ve biyolojik yönden olumsuz etki yaparak, ekolojik denge ve insan hayatına vermiş olduğu zararlara dikkat çekilmiştir.İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Yöneticileri ve Saha Atık Sorumlularının bulunduğu organizasyonda İSTAÇ olarak atık yönetimindeki 23 yıllık tecrübemizi aktardık.