TSE'den İSTAÇ'a Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

03.09.2018

Şirketimiz, başarıyla yönettiği Yönetim Sistemlerine, Enerji Yönetimini de dahil ederek, 01.08.2018 tarihi itibariyle TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi' ni almaya hak kazanmıştır.

Enerji Yönetim Sistemi, enerji kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına, rekabet gücünün artırılmasına, sera gazı emisyonları ve diğer çevre etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunan bir yönetim sistemidir. İSTAÇ tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğini dikkate alarak sistemi sürdürülebilir kılmayı hedeflemekte, enerji verimliliği bilincinin yaygınlaşmasının da bu hedefe ulaşmada etkin rol izleyeceği anlayışıyla hareket ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.