Vizyon Projelerimizden Birini Daha Hayata Geçiriyoruz

18.08.2017

Evsel ve endüstriyel atıkların birlikte bertaraf edileceği Termal Bertaraf Tesisi projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 18.07.2017 tarihli ‘’Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı’’ alındı. Hizmete alınması  planlanan tesis 600 ton/gün kapasiteli olup Gazifikasyon ve Döner Fırın teknolojisinden oluşacaktır.

Çed: Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.