Evsel Atık Lojistik Yönetimi

İSTAÇ olarak çevre yönetimini işimiz ötesinde kimliğimiz olarak görür, çevre problemlerine yönelik özgün çözümlerimizi gelecek sorumluluğu ile tasarlarız. 1994 yılında İSTAÇ’ ın kurulmasıyla yapımına başlanan düzenli depolama sahalarımızı 25 yılı aşkın bir süredir kesintisiz işletmekteyiz. İstanbul’da toplanan evsel atıklar, her iki yakadaki ayrı sahalarda yapılan düzenli depolama ile toprağı, suyu ve havayı kirletmeyecek şekilde güvenle bertaraf edilmektedir.

Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi

**İstanbul’da günlük ortalama 18.000 ton evsel atık oluşmaktadır. Evsel atıkların yaklaşık 12.500 tonu 240 tırdan oluşan İSTAÇ taşıma filosu tarafından Anadolu ve Avrupa Yakası’nda bulunan İSTAÇ Katı Atık Bertaraf Tesisleri ile Kemerburgaz’da bulunan Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ne taşınıyor. **

İSTAÇ, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda toplam 9 adet Katı Atık Aktarma Merkezi ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca 2 adet Katı Atık Aktarma Merkezi de inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte hizmete alınacaktır.

Düzenli Depolama

İstanbul’da günlük toplanan ortalama 18.000 ton evsel atığın geri dönüşüm ve geri kazanım süreçleri dışında kalan yaklaşık 12.500 tonu İSTAÇ düzenli depolama sahalarında hava, toprak, su ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanıyor.

Her gün yaklaşık 12.500 ton atığın 7.000 tonu Silivri Seymen Atık Bertaraf Tesisi’nde, 1 ton Eyüpsultan-Odayeri Atık Bertaraf Tesisi düzenli depolama sahalarında, 6.000 tonu ise Şile-Kömürcüoda Atık Bertaraf Tesisleri’nde düzenli depolanıyor.

7 gün 24 saat faaliyet gösteren düzenli depolama sahalarının tasarım ve işletilmesinde geçirimsizlik tabakasının oluşturulması, atıkların serilmesi ve sıkıştırılması, ara örtü teşkili, çöp sızıntı sularının toplanarak arıtılması, oluşan depo gazının toplanarak kontrol altına alınması çalışmalarıyla bertaraf süreçlerinden kaynaklanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmekte, yer altı ve yüzey suları korunmaktadır. Atıkların düzenli depolanması sonucu oluşan ve evsel nitelikli atık suya göre 55 kat daha kirli olan çöp sızıntı suları; Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi'nde (MBR+NF) arıtılmaktadır. Çöp suyu azotlu bileşikler içerdiğinden Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon prosesiyle biyolojik arıtma sağlanmaktadır. Biyolojik arıtma sonrası sıvı-katı (bakteri) faz ayrımı için Ultrafiltrasyon (UF) ve renk, koku, sertlik ve inert KOİ parametleri giderimi için ise Nanofiltrasyon membranları kullanılmaktadır.

Fotoğraflar