Geri Kazanım ve Kompost Üretimi

Organik atık içeriği zengin olan hal ve pazar atıkları ile ilçelerden toplanan atıkların bir kısmını kompost tesisimizde işliyor ve komposta dönüştürüyoruz. Elde edilen kompost ise İstanbul’un muhtelif park ve bahçelerinde kullanılarak değerlendirilmektedir.

2001 yılında kurulan 500 ton/gün atık işleme kapasiteli Geri Kazanım ve Kompost Tesisi'nde, organik atıklardan yılda ortalama 12.500 ton kompost üretiliyor.

Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde elde edilen kompost, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin muhtelif yerlerindeki ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanılmaktadır.
Geri Kazanım ve Kompost Tesisi içerisinde bulunan ayırma ünitesine gelen karışık evsel atıklar ayrıştırılarak, geri dönüşümlü PE, PP türü atıklardan pet çapak üretilmektedir. Böylece plastik atıklar işlenerek ekonomiye geri kazandırılmakta ve çevreye vereceği zararın önüne geçilmektedir.

Fotoğraflar