Tıbbi Atık Yönetimi

Birim İletişim Bilgileri

İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içindeki tüm sağlık tesislerinde üretilen tıbbi atıkların toplanması, sterilize edilmesi ve yakılması işini dünya standartlarında modern tesislerimiz ve ekipmanlarımızla çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden gerçekleştiriyoruz.

İstanbul’da her gün 9 binin üzerinde sağlık kuruluşundan günlük ortalama 90 ton tıbbi atık toplanarak bertaraf ediliyor. Toplanan tıbbi atıkların %15’i yakılarak bertaraf ediliyor ve elektrik enerjisi üretiliyor. Üretilen elektrik enerjisi tesis iç tüketiminde kullanılıyor. Tıbbi atıkların %85’i ise sterilizasyon işlemlerinden geçirilerek enfeksiyon riski sıfıra indirildikten sonra bertaraf ediliyor.

İSTAÇ, tıbbi atıkların toplanması hizmetini, Anadolu Yakası'nda Hekimbaşı ve Küçükbakkalköy, Avrupa Yakası'nda ise Eyüp ve Kıraç şantiyeleri olmak üzere toplamda 4 farklı şantiyede ve yönetmelikte belirtilen donanımlara sahip 64 lisanslı tıbbi atık toplama aracı ile gerçekleştirmektedir.

İstanbul’da her gün 9 binin üzerinde sağlık kuruluşundan toplanan ve Odayeri’nde bulunan tesislere getirilen tıbbi atığın yaklaşık %15’i 24 ton/gün kapasiteli döner fırına sahip Tıbbi Atık Yakma Tesisi’nde minimum 850–1200 °C sıcaklıkta yakılarak elektrik enerjisi üretilmektedir. Kalan %85'lik kısmı ise 144 ton/gün kapasiteli Tıbbi Atk Sterilizasyon Tesisi’nde; her birinin kapasitesi 1,5 ton/saat olan 4 adet otoklav ile sterilize edilmektedir. Tüm sterilizasyon işlemleri sürekli kontrol edilerek enfeksiyon riski sıfıra indirilen tıbbi atıklar, özel tasarlanmış atık taşıma araçlarıyla düzenli depolama sahalarına taşınarak bertaraf edilmektedir.

Fotoğraflar