Çöp Gazından Enerji Üretimi

İSTAÇ, sürdürülebilirlik stratejisinin temellerinden biri olan düşük karbon ekonomisini desteklemek ve enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık vermektedir. Düzenli depolama sahalarına bertaraf edilmek üzere gelen karışık belediye atıklarının oluşturduğu çöp gazı kontrollü gaz toplama sistemleriyle toplanarak elektrik üretilmektedir.

Çöp gazı sistematik olarak toplanıp uygun şartlandırma sistemleriyle yakıt olarak kullanılabilir hale getirilerek gaz motorlarında yakılmasıyla üç ayrı depolama sahasında elektrik üretimi gerçekleşmektedir; Silivri-Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi, Odayeri Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi ve Şile -Kömürcüoda Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi. Bu sayede çöp gazının atmosfere salımı engellenmektedir.

Atıkların oluşturduğu çöp gazının bileşeni olan metan gazı, karbondioksitin 28 katı kadar küresel ısınma potansiyeline sahiptir. Atmosfere salındığında çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip olan çöp gazının yenilenebilir enerji kaynağına dönüştürülmesi ülkemiz enerji arzına önemli katkı sağlamaktadır. ISTAC, tesisleri aracılığıyla, üç ayrı depolama sahasındaki toplam 109 MW'lık kurulu kapasiteyle çevre sorununu başarıyla toplumsal faydaya dönüştürmektedir.

İSTAÇ 2023 yılında mevcut düzenli depolama sahalarında, 1 milyon 355 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer, 700.000 MWh elektrik enerjisi üretmiş, bu sayede yaklaşık 3,5 milyon ton sera gazı emisyonunun atmosfere salımını önlemiştir. Diğer bir deyişle, bu tesisler sayesinde yaklaşık 2,2 milyon adet ağacın sağlamış olduğu veya yaklaşık 2,3 milyon aracın trafikten çekilmesiyle sağlanan sera gazı azaltımına eşdeğer bir azaltım miktarına ulaşılmıştır. 2023 yılında 800.000 MWh elektrik enerjisi üretilmesi hedeflenmektedir.

Fotoğraflar