Haberler ve Duyurular

Filtrele
Yıl Seçiniz:

ORAK 2010 -Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı

TÜBİTAK MAM, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün bilimsel katkılarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş. tarafından, düzenlenen “Organik Atıklardan Kompost ve Yenilebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı” 08-09 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul Barcelo Eresin Topkapı Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Organik atıklardan, aerobik ve anaerobik biyolojik prosesler kullanılarak kompost ve yenilebilir enerji üretimi ile kompostun zirai ve diğer amaçlar için kullanımı konusunda yapılan çalışmalarda elde edilen tüm bilgi ve deneyimin katılımcılar ile paylaşılması ve ülkemizdeki en iyi uygulamaların yerinde gezilerek incelenmesi ile bu bilgi birikiminin tüm ülkeye yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Çalıştay, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında desteklenen araştırma projelerinin ulusal bir platformda tartışılmasını ve tam ölçekli tesislerin gezilmesini kapsamaktadır.

Biyometanizasyon ve kompost konularının detaylı bir şekilde işlendiği programa Türkiye’nin farklı noktalarından 130 kişi katılım göstermiştir.

10.06.2010

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu'08 /İstanbul

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş., tarafından düzenlenen Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’nun ikincisi 2-6 Kasım 2008 tarihleri arasında The Marmara Hotel - İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.Sempozyumun ilk gününde açılış konuşmaları, Hatay Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsilen İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim DEMİR, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Sn. Osman AKGÜL, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK tarafından yapılmıştır

Programın ilk oturumu olan Çağrılı Konuşmalar bölümünde, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi AKÇA, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet KARACA, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Doç. Dr. İbrahim DEMİR ve İstanbul Metropolitan Planlama ofisi adına Prof. Dr. Erdoğan YÜZER, kentleşme, çevre ve iklim değişikliği konularındaki sorunlar ve çözümüne yönelik uygulamalar ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaşmışlardır.

Sempozyumda 3 gün süreyle “Atıksu Arıtımı ve Yönetimi, Çevre Politikaları, Çevre ve Kent Yönetimi, Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Kentleşme, Kent ve İnsan, Ulaşım, Hava Kirliliği, Havza Yönetimi, Su Arıtımı, Atıksu ve Çamur Arıtımı ve Yönetimi, CBS ve Uzaktan Algılama Uygulamaları” başlıklı oturumlara, toplam 397 kişi katılmıştır. Sempozyuma 21 üniversiteden 167 bilim insanının yanında, İBB’ye bağlı ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlarıyla birlikte Denizli, Yalova ve Manisa Belediyelerinin üst düzey yöneticileri katılmıştır. TBMM, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, TÜBİTAK MAM ve Özel Sektör Temsilcilerinin katıldıkları 19 oturumda toplam 86 adet sözlü ve 14 adet poster bildiri sunulmuştur.

06.11.2008

AB Sürecinde Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu

Sanayi devriminin ardından insanoğlunun yaşadığı çevre ve doğaya hakim olma düşüncesi, bugün artık insanoğlunun varlığı ve devamlılığı için doğa ile birlikte yaşama gerçekliği karşısında tek yaşam alanı olan dünyanın yani insanın ve çevresinin korunması ve ona karşı değil onunla birlikte yaşama şekline dönüşmek mecburiyetinde kalmıştır.

Bugün artık insanoğlu, bulunduğu ve yaşadığı her mekânda yaşamın bir neticesi olarak ortaya çıkan atıkların toplanması, taşınması, arıtılması ve doğal dengeyi bozmayacak şekilde bertaraf edilmelerine kadar geçen tüm safhaların planlı bir şekilde yönetilmesinin gerekliliğinin bilincine varmaya başlanmıştır. Bu nedenle atıkların yönetimi üzerinde akademik ve endüstriyel araştırma ve çalışmalar artmış ve bu tür çalışmalar toplumun her kesimi tarafından desteklenmeye başlanmıştır.

İSTAÇ A.Ş. ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 28–31 Mayıs 2007 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu TÜRKAY 2007; atık yönetimindeki tüm tarafları; atık üreticiler, toplayıcılar, geri kazanımcılar, arıtıcılar, bertaraf ediciler ile üniversiteler, endüstri kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kanun koyucuları bir araya getirmek suretiyle bilgi alışveriş ve paylaşımı ile ortak bir bilgi birikimi oluşturmak, Türkiye'de atık yönetiminde meydana gelen sorunlara çözümler sunarak bu çözümlerin hayata geçirilmesini teşvik etmek ve konuyu gündemde tutmak suretiyle konuya olan ilgiyi hep canlı tutmayı amaçlamaktadır.

31.05.2007