Gemi Atıkları Yönetimi

İstanbul’da, boğaz geçişini kullanan veya il sınırları içinde bekleme yapan tüm deniz araçlarının oluşturduğu atıkları, uluslararası mevzuata uygun bir şekilde topluyoruz. Toplanan atıklar atık kabul tesisimizde ekonomiye geri kazandırıyor, geri kazanılmayan atıkları ise güvenle bertaraf ediyoruz.

Yılda 38.000 m³/yıl petrol ve petrol türevli atık ekonomiye geri kazandırılıyor.

İSTAÇ, Gemi Kaynaklı Atıkların Yönetimi’yle, Uluslararası Gemilerden Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi Konvansiyonu (MARPOL) gereği; yılda, yaklaşık 300.000 m³ petrol ve petrol türevi bulaşmış atıklar, pis su, çöp ve baca gazı filtrasyon atıklarını İstanbul sınırları dâhilinde, limanlara uğrak yapan ya da transit geçiş yapan gemilerden toplamaktadır. Petrol ve petrol türevli atıklar, Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi’nde uygulanan ön susuzlaştırma işleminin ardından lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilmektedir. Böylece yılda yaklaşık 38.000 m³ petrol ve petrol türevli atık ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

İstaç olarak 10 adet Ek-I ve Ek-IV atık alım gemisi, 3 adet Ek-V atık alım gemisi ve 3 adet Ek-I ve Ek-IV atık alım kara tankeri ile 7 gün 24 saat topluyoruz.

Kabul ettiğimiz atıklar ise şunlardır:

Gemilerin Ürettiği Atıklar

Marpol 73/78 Ek-I petrol ve petrol türevli atıkları (Sintine, Slaç, Atıkyağ, Kirli Balast v.b)
Marpol 73/78 Ek-IV Pissu atıkları,
Marpol 73/78 Ek-V Çöp atıkları
Marpol 73/78 Ek-VI Egzoz Gazı Temizleme Kalıntıları

Yük Atıkları

Marpol 73/78 Ek-I kapsamındaki slop atıkları
Marpol 73/78 Ek-II kapsamındaki Zehirli Sıvı Madde atıkları
Marpol 73/78 Ek-V kapsamındaki ambalaj, yük istif ve lashing malzemeleri, yük artıkları, ambar yıkama suları

Videolar

Fotoğraflar